فرم همکاری با محفلفل به صورت داوطلبانه


در صورتیکه تمایل دارید با محفلفل همکاری داوطلبانه داشته باشید، فرم این صفحه را تکمیل کنید 


  • {{value}}
فرم را بنویسید. فرم را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تواناییها و مهارتها را بنویسید. تواناییها و مهارتها را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. تواناییها و مهارتها را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
سوابق کاری را بنویسید. سوابق کاری را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
عکس چهره را انتخاب کنید.
ویدئو سی ثانیه ای از معرفی خود را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...